دهان شویه دندان های ارتودنسی

مناسب دندان های ارتودنسی شده

ضد عفونی کننده

محافظت و جلوگیری از پوسیدگی در طول دوره ارتودنسی