دهان شویه مخصوص کودکان (7 الی14 سال) با طعم پرتقال

ضد پوسیدگی و ضب پلاک و ضد جرم های دندان کودکان