نخ دندان نازک

 

نخ دندان نازک پلاسترین

 

*****************

شرکت بهسامان درمان پارسيان توليد کننده محصولات بهداشت دهان و دندان با برند پلاسترين